Lääkejätteet
Apteekit kotitalouksien lääkejätteiden kerääjinä

Lääkejätteet ovat valtioneuvoston jäteasetuksen (179/2012) mukaisia vaarallisia jätteitä. Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluu asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Apteekit ovat jo pitkään hoitaneet kunnan vastaanottotehtävää kotitalouksissa syntyneiden lääkejätteiden osalta. Em. järjestelmää
voidaan pitää sekä asukkaiden että myös kunnan vaarallisten jätteiden jätehuollon kannalta tarkoituksenmukaisena. Asukkaiden on helppoa tuoda vanhentuneet lääkejätteensä apteekkeihin ja jätelaitosten kannalta apteekit ovat turvallisia vastaanottopaikkoja. Järjestelmä on kattava jasiten lääkejätteiden loppukäsittely tapahtuu asianmukaisesti.